SiTraNet 2.10sitranetsitranet.si


Izračun transformacijskih parametrov in transformacija koordinat:

    Datoteki v obliki SiTra                Oblika Protra


Transformacija koordinat na osnovi danih parametrov:
 
    D48 --> D96                  ETRS89 --> D48


Pretvorba koordinat:
 
    ETRS89 --> D96


Navodila za uporabo programa:

    HTML           PDFsitra Program SiTra 2.10
  

sitranet.si (nov. 08) 
info@sitranet.si
Klemen Kozmus Trajkovski & Bojan Stopar, FGG